Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. Mukić Ajdin                                                          6

           Broj bodova na ispitu

  1. BUJAKOVIĆ BELMIN                                             21
  2. MUMINOVIĆ NEVRES                                            16
  3. OGRIĆ EDIN                                                        16

 

Upis ocjena po povratku sa terenske nastave

Prof.dr.Edin Mujanović