Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Košarka I

Rezultati ispita iz predmeta Košarka I održanog 26.01.2017 godine

 

Kolokvij 1. (praktično) položili: Jakubović Esnaf (12) i Rahmić Elvir (11)

Kolokvij 1. (teorijski) položili: Hajdarhodžić Melisa (11), Ibrahimović Haris (15), Mangafić Emir (12), Mulać Aldin (13), Ogrić Dževdet (14), Rakočević Eldar (13) i Saračević Jusuf (10).

 

Kolokvij 2. (praktično) položili: Bajrić Amel (12), Jakubović Esnaf (11) Mangafić Emir (11) i Rahmić Elvir (10).

Kolokvij 2. (teorijski) položili: Bujaković Belmin (15), Lazić Stefan (13), Ogrić Edin (13), Planić Džavdet (12) i Rakočević Eldar (11).

 

Ispit u cjelini položili: Ibrahimović Haris (96) i Kudić Salih (97).

 

Predmetni nastavnik: dr. sc. Vlatko Šeparović.