Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

OBAVJEŠTENJE

za sve studente Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

 

Svi zakazani ispiti za 07.02.2014. godine (petak) se odgađaju zbog novonastale sigurnosne situacije u gradu.

 

U toku sutrašnjeg dana studenti će biti obavješteni sa novim informacijama.

 

dekan Fakulteta

prof. dr. Vlatko Šeparović