1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 05.04.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

        Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1. Amar Hasić                                        18
 2. Mustafić Namik                                   15
 3. Mirza Ćehajić                                     15

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 06.04.2021. iz predmeta Skijanje I

Skijanje 1

Ime i prezime                                       Ocjena

 BUMBIĆ RADIVOJE                             8

GOLETIĆ LEJLA                                   9

JUSIĆ AMAR                                        7

Upis ocjena u četvrtak i petak 08.04. i 09.04.2021. godine

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

                                                      

Rezultati ispita održanog 15.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1. Sejfudin Beganović                                  15
 2. Martina Zubak                                         19
 3. Emin Mujezinović                                    19

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 02.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

      Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1.  Emin Mujezinović                                                 13

   Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

  

Predmetni nastavnik          

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 16.02.2021.. iz predmeta Skijanje I

 • Ime i prezime                                       Ocjena
 1. ŠILJKOVIĆ OMER RIAD                            7
 2. ĆEHAJIĆ TARIK                                        8
 3. GOLETIĆ LEJLA                                       9
 4. MUJIČIĆ KENAN                                       9
 5. PEZEROVIĆ BERINA                          25bodova

Upis ocjena u ponedjeljak 22.02.2021. godine

Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 02.02.2021.. iz predmeta Skijanje I

    Ime i prezime                                         bodovi na ispitu

 1. Goletić Lejla                                        18
 2. Lizde Amar                                         15
 3. Hamed Mujić                                       15

 Upis ocjena nakon praktičnog dijela nastave

    Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

                                                      

Rezultati ispita održanog 30.09.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

Rezultati ispita iz Aktivnosti u prirodi II

Ime i prezime                                                                   Ocjena

 1. SIMEUNOVIĆ DAŠO                                                 6
 2. ŠILJKOVIĆ OMER RIAD                                            7

 

Upis ocjena je u oktobru 2020.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 07.10.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Rezultati ispita iz Aktivnosti u prirodi 1

Ime i prezime                                                             Konačna ocjena

 1. HUKIĆ MUHAMED                                                   8
 2. JOSKIĆ GABRIELA                                                10
 3. LEJLIĆ ADNAN                                                        8
 4. MASLIĆ AMILA                                                      10
 5. ZOLOTIĆ EMINA                                                     10
 6. SULEJMANOVIĆ AZIZ                                             9

 

Upis ocjena će biti u oktobru

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 08.09.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Ime i prezime                                  Broj bodova na pismenom testu

1. Joskić Gabrijela                                     17

2. Harbaš Adelisa                                      17

3. Pezerović Berina                                    30

Upis ocjena će biti po završetku praktičnog dijela ispita/nastave.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče