1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 06.04.2022. godine iz nastavnog predmeta Skijanje 1

Skijanje 1

Ime i prezime                                       Ocjena

 1. MUSLIJA AJDIN                            7
 2. SPAHIĆ SELMIR                           7

Upis ocjena u utorak 12.04.2022. godine od 10:00h

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

                                                      

Raspored predavanja i vježbi za LJETNI semestar ak. 2021/2022


Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak. 2021/2022 godine

Tjelesni odgoj i sport (.pdf)

 

Edukacija trenera u sportu

Prva godina (.pdf)

Druga godina (.pdf)

Treća godina (.pdf)


 

Raspored ispita za januarsko-februarski i aprilski ispitni rok 2021/2022


Raspored ispita za januarsko-februarski i aprilski ispitni rok 2021/2022


 

Rezultati ispita održanog 13.09.2021. iz predmeta Skijanje I

Skijanje 1

 Ime i prezime                                       Ocjena

 1. STANKOVIĆ DAMIR                       7
 2. HAMZIĆ RAMADAN                       6

Upis ocjena u četvrtak 16.09.2021. godine

Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 30.08.2021. iz predmeta Skijanje I

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Skijanje 1

 

Ime i prezime                                       Ocjena

KOVAČEVIĆ AMILA                                8

HURIĆ NINA                                           8

LEJLIĆ ADNAN                                       6

Upis ocjena u utorak 31.08.2021. godine od 10:00h

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 12.07.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

AKTIVNOSTI U PRIRODI   II

 Ime i prezime                                                       Ocjena

 Babajić Nedim                                                          8

Hamzić Ramadan                                                      8

Salihović Hasmir                                                        9

 

Upis ocjena je u Četvrtak 15.07.2021. godine u 10:00h.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Ime i prezime                                                             ocjena

MUJIC HAMED                                                          10

BAJRAMI SANEL                                                      10

HUSIĆ ADNAN                                                          10

JAŠARSPAHIĆ EMINA                                              10

MUSLIJA AJDIN                                                         8

MUSTAFIĆ EMRAH                                                   10

SPAHIĆ SELMIR                                                        9

 

Upis ocjena će biti u ponedjeljak 05.07.2021.

    Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

Ime i prezime                                                             Ocjena

 1. ALJIĆ MERIMA                                                       10
 2. BAJRIĆ AMINA                                                        9
 3. ČOLO ADIS                                                             8
 4. ĐOZIĆ MENSUR                                                      8
 5. HALILOVIĆ NAIDA                                                  10
 6. HODŽIĆ MIHADA                                                    10
 7. IBRIĆ OMAR                                                           9
 8. KOVAČEVIĆ AMILA                                                 9
 9. LEMEZOVIĆ MIRZA                                                 8
 10. OMEROVIĆ MELINA                                                9

 Studenti kojima je ostala obaveza iz praktičnog dijela su samo bodovani                    

                                                                                bodovi

 1. BOŠNJAK DAMLJANA                                         22
 2. BREZIČANIN SAKIB                                             20
 3. GOLUBOVIĆ ROBERT                                          23
 4. MEŠKOVIĆ NAIDA                                               24
 5. SMAJIĆ AMIR                                                      22

 

Upis ocjena je u Ponedjeljak 05.07.2021. godine u 10:00h.

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Skijanje I

             Ime i prezime                                       Ocjena

 1. HARBAŠ ADELISA                                  7
 2. JOSKIĆ GABRIJELA                                7
 3. ZOLOTIĆ EMINA                                      7
 4. ĐOZIĆ MENSUR                                      8
 5. IBRIĆ OMAR                                           8
 6. MEŠKOVIĆ NAIDA                                  8
 7. OMEROVIĆ MELINA                                7
 8. BABAJIĆ NEDIM                                      7

Upis ocjena u ponedjeljak 05.07.2021. godine

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Promo upisna politika

Oglasne ploče