Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. JAKIĆ ANTONIJA                                                 7
  2. LAZIĆ STEFAN                                                    9

                      Broj bodova na ispitu

  1. MUMINOVIĆ NEVRES                                           20

 

Upis ocjena 17.02.2017.

 

Predmetni nastavnik                      

Dr.sc.Edin Mujanović,van.prof.

 

Košarka I

Rezultati ispita iz predmeta Košarka I održanog 26.01.2017 godine

 

Kolokvij 1. (praktično) položili: Jakubović Esnaf (12) i Rahmić Elvir (11)

Kolokvij 1. (teorijski) položili: Hajdarhodžić Melisa (11), Ibrahimović Haris (15), Mangafić Emir (12), Mulać Aldin (13), Ogrić Dževdet (14), Rakočević Eldar (13) i Saračević Jusuf (10).

 

Kolokvij 2. (praktično) položili: Bajrić Amel (12), Jakubović Esnaf (11) Mangafić Emir (11) i Rahmić Elvir (10).

Kolokvij 2. (teorijski) položili: Bujaković Belmin (15), Lazić Stefan (13), Ogrić Edin (13), Planić Džavdet (12) i Rakočević Eldar (11).

 

Ispit u cjelini položili: Ibrahimović Haris (96) i Kudić Salih (97).

 

Predmetni nastavnik: dr. sc. Vlatko Šeparović.

 

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. Mukić Ajdin                                                          6

           Broj bodova na ispitu

  1. BUJAKOVIĆ BELMIN                                             21
  2. MUMINOVIĆ NEVRES                                            16
  3. OGRIĆ EDIN                                                        16

 

Upis ocjena po povratku sa terenske nastave

Prof.dr.Edin Mujanović