Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

OBAVJEŠTENJE

za studente II ciklusa studija

 

Vježbe iz predmeta Selekcija, priprema i vođenje u sportskim igrama održat će se u četvrtak 20.02.2014 godine u 16,30 u sportskoj dvorani na Filozofskom fakultetu i u subotu 22.02.2014 u 14,00 u sportskoj dvorani na FTOS - u.

U ovim terminima studenti će moći polagati i praktični dio ispita

nastavnik: prof. Vlatko Šeparović

OBAVJEŠTENJE

 

Ispit iz predmeta Košarka za studente na odsjeku Edukacija trenera u sportu održat će se u

ponedjeljak 24.02. i 03.03.2014 u 17,30.

nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

MEHANOVIĆ   SAKIB (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 170 BODOVA – 8)

MUSLIMOVIĆ  HARIS (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 167 BODOVA -  8)

SMAJIĆ  FARUK (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 156 BODOVA -  7)

SULJIĆ  REŠID  (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 135 BODOVA -  6)

_______________________________________________________

BEGOVIĆ  MIRSAD  (POLOŽIO TERMINOLOGIJU – 80 BODOVA)

ĆERIMOVIĆ  ELVEDIN (POLOŽIO TERMINOLOGIJU – 62 BODA)

_______________________________________________________

TALETOVIĆ  MUAMER (NIJE POLOŽIO NI JEDAN DIO ISPITA)

KANCIĆ  ELVEDIN (NIJE POLOŽIO NI JEDAN DIO ISPITA)

Dr.sc. Haris Pojskić