1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Dijagnostika rizika od pada za osobe treće dobi


Nakon sprovedene dijagnostike pomoću Biodex Balance Systema u Domu penzionera, a kasnije i na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, kolege dr. sc. Edin Užičanin i dr. sc Fuad Babajic, održali su predavanje i prikazali dobijene rezultate istraživanja pilot projekta "Dijagnostika rizika od pada kod osoba treće dobi" . Prelijepa atmosfera, odlična publika ali i zabrinjavajući rezultati istraživanja...dom penzionera 2

dom penzionera 1dom penzionera 4

dom penzionera 5


 

OBAVIJEST


O B A V I J E S T

za studente Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

Obavještavaju se nastavnici da će se do kraja semestra u dane ponedjeljak – četvrtak organizirati uvježbavanje studenata i priprema za ispite u sportskoj dvorani Fakulteta.

Uvježbavanje će se raditi pod nadzorom asistenata, a suradnici i demonstratori će biti odabrani studenti.

Uvježbavanje će biti organizirano u terminu od 14.30 do 16,00, a uz prisutnog asistenta, u svakom terminu će biti i dva studneta, jedan za oblast sportskih igara, a drugi za bazične sportove.

Termini i dežurni asistenti i studenti po sedmicama

I sedmica (09. i 10.05., srijeda i četvrtak)

Dan

Asistent

Student 1

Student 2

Srijeda

Bilalić Jasmin

Ćorić Emir

Durmić Enida

Četvrtak

Užičanin Edin

Ćosić Amar

Mešić Anida

II, III i IV  sedmica (14. do 17.05., 21. do 24. i 28.do 31.05., ponedjeljek – četvrtak)

Dan

Asistent

Student 1

Student 2

Ponedjeljek

Hodžić Sanjin

Ahmetašević Hamid

Suljić Lejla

Utorak

Zahirović Jasmin

Ibrahimović Haris

Kudić Salih

Srijeda

Bilalić Jasmin

Ćorić Emir

Durmić Enida

Četvrtak

Užičanin Edin

Ćosić Amar

Mešić Anida

Pozivaju se nastavnici da posjete uvježbavanje i daju upute asistentima, demonstratorima i studentima kako bi se što uspješnije pripremili za praktični dio ispita, nadoknadili propušteno ili nedovoljno savladano u toku semestra.

Napomena: prisutnost na uvježbavanju će se evidentirati u poseban obrazac koji će biti dostupan nastavnicima putem prodekana za nastavnu i studentska pitanja.

dekan Fakulteta za tjelesni odgoj  i sport

prof. dr. Vlatko Šeparović


 

Poziv za osobe treće životne dobi


Stručni tim za kineziološku dijagnostiku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univreziteta u Tuzli u sklopu programa „Dijagnostika rizika od pada“ u prostorijama kabineta za kineziološku dijagnostiku realizirao je aktivnost dijagnosticiranja sposobnosti ravnoteže za osobe treće životne dobi iz nekoliko mjesnih zajednica grada Tuzle.fall 1

Usluge dijagnostike su besplatne, a dodatni termin za realizaciju planiranih aktivnosti je 20.04. (petak) u terminu od 9,00 do 15,00 sati na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, ulica 2. Oktobra br. 1 (stara zgrada „Partizan“). Naš stručni tim je svim osobama koje su podvrgnute jednostavnom dijagnostičkom tretmanu predložo program za poboljšanje sposobnosti koje su preduvjet za prevenciju i sigurniji hod. Testiranje ispitanika je veoma sigurno i skoro nemoguće je dešavanje povreda na spravi. fall 2

Nakon uspješnog testiranja korisnika usluga u Domu penzionera Tuzla (03.04.2018. godine) i  akcije u suradnji sa mjesnim zajednicama u Tuzli, uz najavljeni naredni termin za testiranje, završit će se ekperimentalni program u kojem je učešće uzelo stotinu osoba treće životne dobi iz Tuzle.

Rezultati će biti prezentitrani nadležnim ministarstvima, a menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport za drugu fazu realizacije ovog programa očekuje podršku nadležnih ministarstava. Menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport zahvaljuje se građanima na interesu za ponuđeni program.


 

Dani otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport


Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli će se 12.04. i 13.04 (četvrtak i petak) i 19.04. i 20.04.2018. godine (četvrtak i petak) održati manifestacija "Dani otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport" i to u terminu od 9,00 do 14,00 sati.

Cilj programa „Otvorena vrata FTOS - a“ je upoznavanje učenika završnih razreda srednjih škola sa studijskim programima I ciklusa „Tjelesni odgoj i sport“ i „Sportski trener“ kao i zainteresiranih kandidata za studijske programe II ciklusa „Tjelesni odgoj i sport“ i III ciklusa „Kineziologija“.

Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa osobljem Fakulteta, pogledati prostorije, poslušati dosadašnja iskustva studenata i prisustvovati nastavi i vježbama i dijelu naučno – istraživačkog procesa koji se realizira na Fakultetu.

Ovom aktivnošću želimo pomoći budućim studentima u odabiru svog nastavka školovanja, upoznat ćemo ih i sa mogućnostima dodatne edukacije kroz programe cjeloživotnog učenja, učenja na daljinu te posebnih finansijskih pogodnosti za studente koji se sami finansiraju.

Dobrodošli na Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli


 

Svjetski dan zdravlja - dijagnostika rizika od pada za osobe treće životne dobi


Stručni tim za kineziološku dijagnostiku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univreziteta u Tuzli u sklopu programa obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 03.04.2018. godine u prostorijama Doma penzionera u Tuzli je realizirao aktivnost dijagnosticiranja sposobnosti ravnoteže za osobe treće životnne dobi.

penzioneri 1Zahvaljujući razumijevanju menadžmenta Doma penzionera i zainteresiranosti osoba treće životne dobi stručni tim dijagnostičara je na bazi ovog eksperimantalnog programa ponudio svoje usluge i u sklopu Otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport 09. i 16.04.2018. godine. 

Usluge dijagnostike su besplatne i realizirat će se u prostoru kabineta za kinezilošku dijagnostiku na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Pozivaju se osobe treće životne dobi da u navedene dane u terminu od 9,00 do 15,00 sati posjete Fakultet na adresi Oktobarska br. 1, bivša zgrada "Partizan" u Tuzli, a naš stručni tim će svim osobama koje se podvrgnu jednostavnom dijagnostičkom tretmanu predložiti program za poboljšanje sposobnosti koje su preduvjet za prevenciju i sigurniji hod. penzioneri 3

Važnost dijagnostike i prevencije rizika od pada kod starijih osoba 

Svake godine jedna trećina 65-godišnjaka i starijih pati od zdravstvenih problema koji su posljedica pada. Padovi su vodeći uzrok smrtnosti i povređivanja kod starijih osoba, koje za posljedicu imaju invalidnost i nepokretnost, što često zahtijeva trajnu medicinsku brigu i visoke troškove liječenja. Rizici od pada mogu se klasifikovati na one na koje ne možemo uticati i one na koje možemo. U kategoriju rizika na koje ne možemo uticati ubrajamo spol, starosnu dob i ukupan broj padova u prošlosti. 

Kategoriju rizika na koje možemo uticati čine slabost mišića nogu te problemi pri hodu i ravnoteži 

Mnoge studije pokazuju da se kod starijih osoba snaga muskulature može poboljšati primjenom različitih tipova treninga snage. Učinak samo treninga snage, s ciljem unapređivanja ravnoteže i prevencije pada, je skroman, iako postoji velika povezanost između snage i ravnoteže. Razlog tome je mehanizam održavanja ravnoteže. To je složen set različitih procesa i zahtijeva uspješno povezivanje višebrojnih komponenti, uključujući nekoliko senzornih sistema koji se treningom snage ne podražavaju. 

Dijagnostika rizika od pada 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, posjeduje dijagnostičko-trenažnu opremu pomoću koje možemo procijeniti između ostalih parametara i rizik od pada kod osoba treće životne dobi. 

Naime, radi se o Biodex Balance System SD uređaju koji spada u najsavremeniju dijagnostičku opremu namijenjenu za testiranje ravnoteže. To je jedini uređaj koji omogućava brze i pouzdane podatke o stanju nekog od sistema koji su odgovorni za ravnotežu. Dobijeni rezultati se po automatizmu upoređuju sa normama koje su relevantne za određnu hronološku dob te na osnovu toga svrstavaju ispitanike u određene kategorije kao potencijalne kandidate za pad. 
penzioneri 4Takođe, uređaj se može koristiti i u trenažne (preventivne) svrhe, sa tačno programiranim protokolima, a na osnovu prethodno dobijenih podataka. Svi protokli su definisani u skladu sa preporukama svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i USA Medicare organizacije. Dobijeni rezultati mogu se isprintati u vidu izvještaja na osnovu kojeg terapeuti treba da propišu odgovarajuće terapije (isključena je subjektivna procjena terapeuta). Testiranje ispitanika je veoma sigurno i skoro nemoguće je dešavanje povreda na spravi. 

Promo upisna politika

Oglasne ploče