Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

REZULTATI TESTA SA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA I RAĐENOG 17.01.2014.
Attachments:
Download this file (met1.doc)met1.doc52 kB

R.b.

Prezime i ime studenta

Broj bodova

Konačna ocjena

1.

Buljubašić Edin

83

9

2.

Suljić Hasan

74

8

3.

Mitrović Darko

75

8

4.

Hasić Haris

72

8

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA NOGOMET I ODRŽANOG 13.01.2014. GODINE

Attachments:
Download this file (NOGOMET I - 13.01.2014..docx)NOGOMET I - 13.01.2014..docx12 kB