Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ispit položila

 

Ime i prezime                   Konačna ocjena

Ahmetbegović Jasmina                    7

 

Upis ocjena do petka 15.07.2016.g

Prof.dr.Edin Mujanović

O B A V I J E S T

za studente III godine

Rezultati drugog popravnog ispita iz predmeta Košarka I koji je održan 27.06.2016 godine 

U cjelini ispit je položio student:

1. Ahmetašević Admir, (8). (upis ocjene u srijedu 29.06. u 11,00).

Ponovljeni Kolokvij 1. položili su: Jašarević Amir, Mujkanović Dario, Ramić Lejla i Memišević Emir.

Na usmeni dio ispita (ponovljeni kolokvij 2.) u srijedu u 11,00 pozivaju se: Murić Emir, Ramić lejla i Memišević Emir.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Ime i prezime                                              Konačna ocjena

 1. BEŠIĆ ZADA                                                                      9
 2. BEDAK ERNAD                                                                  9
 3. GAZDIĆ FARUK                                                                 9
 4. HADŽIĆ ALMA                                                                  8
 5. HALILOVIĆ NEDINA                                                          8
 6. HAMZIĆ JASMIN                                                               8
 7. KUDUZOVIĆ ENES                                                           10
 8. KUNIĆ DEMIR                                                                  10
 9. MEĆEVIĆ AMER                                                                9
 10. MIJIĆ IVON                                                                     9
 11. MUKIĆ AJDIN                                                                  8
 12. MURATOVIĆ JASMIN                                                      7
 13. PERIŠA TINA                                                                   9
 14. PRANJIĆ TOMISLAV                                                       10
 15. STEVANOVIĆ IGOR                                                         7

 

 

NAPOMENA:

Upis ocjena je do petka 01.07.2016.

 

Prof.dr.Edin Mujanović