Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T

za studente III godine

Rezultati drugog popravnog ispita iz predmeta Košarka I koji je održan 27.06.2016 godine 

U cjelini ispit je položio student:

1. Ahmetašević Admir, (8). (upis ocjene u srijedu 29.06. u 11,00).

Ponovljeni Kolokvij 1. položili su: Jašarević Amir, Mujkanović Dario, Ramić Lejla i Memišević Emir.

Na usmeni dio ispita (ponovljeni kolokvij 2.) u srijedu u 11,00 pozivaju se: Murić Emir, Ramić lejla i Memišević Emir.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Ime i prezime                                              Konačna ocjena

 1. BEŠIĆ ZADA                                                                      9
 2. BEDAK ERNAD                                                                  9
 3. GAZDIĆ FARUK                                                                 9
 4. HADŽIĆ ALMA                                                                  8
 5. HALILOVIĆ NEDINA                                                          8
 6. HAMZIĆ JASMIN                                                               8
 7. KUDUZOVIĆ ENES                                                           10
 8. KUNIĆ DEMIR                                                                  10
 9. MEĆEVIĆ AMER                                                                9
 10. MIJIĆ IVON                                                                     9
 11. MUKIĆ AJDIN                                                                  8
 12. MURATOVIĆ JASMIN                                                      7
 13. PERIŠA TINA                                                                   9
 14. PRANJIĆ TOMISLAV                                                       10
 15. STEVANOVIĆ IGOR                                                         7

 

 

NAPOMENA:

Upis ocjena je do petka 01.07.2016.

 

Prof.dr.Edin Mujanović

 

Ime i prezime                                                      Konačna ocjena

 1. BUJAKOVIĆ BELMIN                                                  10
 2. HAJDARHODŽIĆ MELISA                                          8
 3. IBRAHIMOVIĆ HARIS                                                 9
 4. LAZIĆ STEFAN                                                             10
 5. LETIĆ AZEMA                                                              7
 6. MUMINOVIĆ NEVRES                                               10
 7. OGRIĆ EDIN                                                                 8

 

NAPOMENA:

Upis ocjena je do petka 01.07.2016.

 

Prof.dr.Edin Mujanović

O B A V I J E S T 

za studente III godine o rezultatima završnog ispita iz predmeta

KOŠARKA II održanog 20.06.2016

Položili su slijedeći studenti:

1.   Ahmetbegović Jasmina ocjena (10)

2.   Muminović Ahmet                   (10)

3.   Salihbašić Nedim                    (10)

4.   Andrić Dino                             (9)

5.   Čaušić Harun                           (9)

6.   Trakić Haris                             (9)

7.   Islamović Maksida                   (9)

8.   Bahić Fuad                              (8)

9.   Hodžić Emir                             (8)

10. Hrbat Sedin                             (8)

11. Omerović Selma                      (8)

Upis ocjena u srijedu 23.06.16 u 10,30 u kabinetu 202.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Ostale informacije: kolokvij 1. položili su Emir Memišević i Ramić Lejla, a kolokvij 2. Murić Emir, Mazić Edar, Ahmetašević Admir, Emir Memišević i Ramić Lejla.

Univerzitet u Tuzli objavio je Konkurs za uspis studenata u akademsku 2016./2017. godinu na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

Sve informacije možete dobiti OVDJE.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI


Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2015-16/KONKURS_I_ciklus_prvi_integrirani_prvi_i_drugi_ciklus_studija_20_06_2016.pdf

 

KONKURS za upis kandidata na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

Za sve informacije pozovite na 035278536 ili se direktno obratite u studentskoj službi.

 

Očekujemo Vaš dolazak.