1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA II i III CIKLUS 2021-2022-FTOS


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA II i III CIKLUS STUDIJA 2021-2022-FTOS


 

Privremena rang lista kandidata primljenih na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport - treći upisni termin


Privremena rang lista kandidata primljenih na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport - treći upisni termin


 

Konačna Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoji sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini (drugi upisni rok)


Konačna Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoji sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini (drugi upisni rok)


 

PRIVREMENA RANG-LISTA-PRIJEMNI 2021-2022-DRUGI UPISNI ROK


PRIVREMENA RANG-LISTA-PRIJEMNI 2021-2022-DRUGI UPISNI ROK


 

 

KONAČNA RANG-LISTA-2021-22-PRVI UPISNI ROK


O D L U K A

o usvajanju konačne Rang liste kandidata koji su stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini

 (prvi upisni rok)

Konačna rang lista


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče